WoodArt
 
Václav Pešek  
line decor
  
line decor

 
 

ÚVOD

    Divize realizace a údržba zahrad vznikla vlivem rostoucí poptávky po službách spojených se zakládáním a údržbou zahrad, firemních ploch a parků. Zabýváme se komplexním formováním vaší zahrady či jiné okrasné plochy od situační analýzy doprovázené osazovacím plánem po samotnou realizaci zahrady, včetně umístění dodatečných architektonických prvků. V další fázi Vám nabízíme údržbu zahrady a ostatních okrasných ploch. V neposlední řadě provádíme výchovné řezy starých nebo dlouhodobě neudržovaných dřevin, zmlazovací řezy a následné drobné výsadby, dotvářející kompaktnost kompozice.

    I z „džungle“, kterou vám zanechal původní majitel zahrady, se dá po odborném shlédnutí vybrat a následně ošetřit mnoho okrasných dřevin, které po vhodném prořezu můžou být dominantou Vaší zahrady. V kombinaci s drobnou výsadbou, popřípadě doplněním o dodatečné architektonické prvky (kámen, štěrk, kačírek, dřevěné popřípadě pískovcové doplňky atd.) se jedná o nejekonomičtější řešeni . Toto řešeni je nejen ekonomické, ale často po výchovném řezu nabízí nádherné tvary dřevin, které na Vaší zahradě rostou bez povšimnutí již desítky let. V České republice se jedná především o japonské jalovce a různé druhy cypřišů, které se ve velkém vysazovaly před 20-30 lety. Dnes jako již vzrostlé dřeviny zdobí četná náměstí či zahrady.

 
 

 
 
             
nanoit Flashweb